Centrum Tandläkarklinik

GDPR

Vi följer GDPR = Dataskyddsförord

Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med Patientdatalagen (”PDL”) och Dataskyddsförordningen (”GDPR”).

Från och med den 25 maj 2018 inträdde en ny lag i EU. GDPR heter lagen och kom att ersätta gamla PUL (personuppgiftslagen).

Patientdatalagen och dataskyddsförordningen är de två lagar som reglerar hanteringen av personuppgifter inom vår verksamhet.

Centrum Tandläkarklinik är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de uppgifter du lämnar via kontaktformuläret på hemsidan, mailkontakt, telefonkontakt eller via boka online systemet. Vi värnar om din personliga integritet och skyddar dina personuppgifter på bästa sätt. De personuppgifter vi får in från dig krävs för att vi ska kunna behandla dig på bästa sätt.

Varje patient som får en behandling hos Centrum Tandläkarklinik Jönköping kommer att journalföras, detta då vi enligt patientdatalagen är skyldiga att göra detta. Journalen innehåller personuppgifter. Inom kategorin personuppgifter täcks namn, personnummer, telefon, adress, mail, medicinlista, datum du varit hos oss samt daganteckningar (journalanteckningar som skrivits efter att du besökt oss).

I journalen kan man även se vilka diagnoser som ställts, vilka behandlingar som planeras eller utförts och vem behandlaren har varit. En del av detta rapporteras till Försäkringskassan. Vi på Centrum Tandläkarklinik har rätt att spara dina personuppgifter i journalsystemet samt hälso- och sjukvårdsregistret även om du inte gett oss samtycke.

När du som patient önskar boka en tid kan detta göras på olika sätt där vi beroende på sätt kommer behöva samla in dina personuppgifter. Exempel på sätt är att du bokar tid hos oss via vår hemsida (boka online), mejl eller telefonnummer. För oss är det nödvändigt att samla in dessa personuppgifter för att boka en tid i vårt journalsystem och tidbok. Kontaktuppgifterna sparas sedan i vårt journalsystem enligt bestämmelser i patientdatalagen.

Skulle ni maila oss och er mailadress blir synlig kommer även detta mail raderas så fort vi fått kontakt med er och hjälpt er med era frågor. Liknande gäller här som när man fyller i ett kontaktformulär.

Hur länge sparas mina personguppgifter?

Personuppgifter i journalen (OPUS) ska sparas i minst 10 år. I patientdatalagen finns regler om hur man ska förhålla sig till dessa. Vi på Centrum Tandläkarkliniken i Jönköping följer dessa.

Vem har tillgång till mina personuppgifter?

Dina uppgifter lämnas inte ut till någon utomstående förutom när du lämnat samtycke till att de får lämnas ut. Enligt lagar och föreskrifter är vi skyldiga att lämna dina uppgifter till Försäkringskassan, Socialstyrelsen och Smittskyddsinstitutet.

Varför behöver vi dina personuppgifter?

 • Bekräfta din identitet och verifiera dina personuppgifter så att vi kan utföra behandling på rätt patient.
 • Ta emot betalningar
 • Skicka kallelser på sms, mail, telefon samt följa upp behandlingen i efterhand via telefon.
 • För att förhindra bedrägeri.

Rättigheter för dig som patient?

 • Vill du ändra felaktiga personuppgifter går det också bra.
 • Klagomål som du har pga hanteringen av dina personuppgifter kan du anmäla till Datainspektionen på www.datainspektionen.se.
 • Vill du att dina personuppgifter inte skickas vidare till någon annan behandlare ex, en specialisttandläkare, tandläkare eller läkare som inte kan ta del av dina journaler ansvarar du själv för att informera den nya vårdgivaren om dina journalanteckningar. Detta kan äventyra din vård. Du kan be dina journaluppgifter att spärras helt elektroniskt så de inte blir tillgängliga för andra vårdgivare.
  Skulle en annan behandlande tandläkare eller vårdgivare behöva dina journaluppgifter kommer ett samtycke krävas från dig. Pappersjournaler kan inte spärras. Spärr av journaler kan endast göras elektroniskt.
 • Har du lämnat ditt samtycke till att lämna dina personuppgifter kan du när som helst återkalla ditt samtycke.
 • Om dina personuppgifter inte behandlas på rätt sätt i enlighet med personuppgiftslagen kan du begära att personuppgifterna rättas, blockeras eller raderas.

Hur går jag tillväga om jag vill använda mina rättigheter?

Har du några synpunkter eller klagomål på hur dina personuppgifter hanteras kan du antingen kontakta oss via våra kontaktuppgifter nedan eller kontakta Datainspektionen på www.datainspektionen.se

Kontaktuppgifter:

info@centrumklinik.se

036-71 36 05

Denna policy är senast uppdaterad 23/5 2019.