Centrum Tandläkarklinik

Behandlingar

Implantat

Vi erbjuder implantatbehandling som ersättning av förlorade tänder. Implantatskruvar är gjorda i titan som är ett vävnadsvänligt material, det läker in i benet och bildar underlag för den nya tanden. På implantaten fästes sedan antingen en så kallad krona eller bro, beroende på hur stor lucka det är man vill försluta. Helt tandlösa käkar kan också ersättas med hjälp av implantatbehandling, då i form av en så kallad fullbro.

Krona och bro

 En tandkrona är en protetisk lösning som ser till att skydda underliggande tand som skadats eller blivit lagad flera gånger och fyllningen inte längre håller. En krona är en fast konstruktion och inte avtagbar. Den ser ut och fungerar som en tand. Saknar man istället flera tänder och vill ersätta luckorna för att förbättra tuggförmågan samt estetiken kan man framställa en så kallad bro. Oftast behöver man vid en brobehandling ett besök mer än när man gör en krona.

Behandlingsgången för krona och bro är ungefär densamma. Tandläkaren väljer tillsammans med patienten färg på kommande konstruktion, därefter förbereds tanden eller tänderna som ska förses med konstruktion och ett avtryck tas. Patienten får en temporär konstruktion att ha under tiden som tandteknikern framställer den permanenta konstruktionen. På det andra besöket sätts konstruktionen fast.