Centrum Tandläkarklinik

Implantat

Vi erbjuder implantatbehandling som ersättning av förlorade tänder. Implantatskruvar är gjorda i titan som är ett vävnadsvänligt material, det läker in i benet och bildar underlag för den nya tanden. På implantaten fästes sedan antingen en så kallad krona eller bro, beroende på hur stor lucka det är man vill försluta. Helt tandlösa käkar kan också ersättas med hjälp av implantatbehandling, då i form av en så kallad fullbro.

Krona och bro

 

En tandkrona är en protetisk lösning som ser till att skydda underliggande tand som skadats eller blivit lagad flera gånger och fyllningen inte längre håller. En krona är en fast konstruktion och inte avtagbar. Den ser ut och fungerar som en tand. Saknar man istället flera tänder och vill ersätta luckorna för att förbättra tuggförmågan samt estetiken kan man framställa en så kallad bro. Oftast behöver man vid en brobehandling ett besök mer än när man gör en krona.

Behandlingsgången för krona och bro är ungefär densamma. Tandläkaren väljer tillsammans med patienten färg på kommande konstruktion, därefter förbereds tanden eller tänderna som ska förses med konstruktion och ett avtryck tas. Patienten får en temporär konstruktion att ha under tiden som tandteknikern framställer den permanenta konstruktionen. På det andra besöket sätts konstruktionen fast.

Tandreglering

ClearCorrects tandskenor flyttar dina tänder med hjälp av en serie nästan osynliga, tandskenor som är specialgjorda efter dina tänder. Innan din behandlingsplan kan tas fram, tar vi ett avtryck av dina tänder för att avgöra om de kan regleras med hjälp av ClearCorrect. Därefter upprättas en detaljerad plan på hur behandlingen ska gå tillväga, med hjälp av ett 3D-verktyg. Här kommer du att kunna se hur det eventuella resultatet kan bli innan behandlingen påbörjats. 

När din ClearCorrect-behandling har påbörjats kommer du att bära varje uppsättning specialgjorda tandskenor i 7-dagars perioder, tills tänderna når sin beräknade och slutliga position enligt behandlingsplanen. 

Kostnaden för tandreglering varierar från person till person då man beaktar specifika förutsättningar som är individuellt samt behandlingens längd.

Statliga tandvårdsstödet

Staten står för en del av din tandvård genom det så kallade statliga tandvårdsstödet.

Tandvårdsstödet består av två delar: ett tandvårdsbidrag, som i första hand är tänkt att användas för undersökningar och förebyggande vård, och ett skydd mot höga kostnader.

Allmänt tandvårdsbidrag

Det allmänna tandvårdsbidraget är ett årligt bidrag för alla vuxna, i form av ett tillgodohavande hos Försäkringskassan. Är du mellan 23 och 29 år eller över 65 år får du 600 kronor om året. Är du mellan 30 och 64 år får du 300 kronor om året. Du kan spara beloppet och få det dubbla året efter.

Tandvårdsersättning – skydd mot höga kostnader

Tandvårdsersättningen skyddar dig mot höga kostnader. Du får 50 procent rabatt på kostnader över 3 000 kronor och 85 procent rabatt på kostnader över 15 000 kronor beräknat på ett referenspris som Försäkringskassan utgår ifrån. Det betyder att det är först när du har nått upp till 3 000 kr eller 15 000 kr enligt referenspriset som rabatten börjar gälla.

Det finns regler som avgör vilken tandvård som omfattas av det statliga tandvårdsstödet. Lagningar, kronor och broar ersätts i begränsad omfattning. Ersättningen baseras på referenspriser, som anger ett slags riktpris för olika behandlingar. Grundläggande tandvård ersätts.

 Läs mer om det statliga tandvårdsstödet hos Försäkringskassan

Delbetalning

Vill du dela upp din betalning? Vi samarbetar med Resurs Bank. Du betalar en fast månadskostnad: 300 kr eller 600 kr i månaden tills din behandling är betald. Ansök enkelt genom att sms:a TAND till 71 690. Läs mer på www.tandkonto.se.